Vaimne tervis

Vaimse Tervise Keskusest

Qvalitase Vaimse Tervise Keskus Meeletervis on usaldusväärne partner, abiks nõu ja jõuga igale pöördujale vaimse tervise hoidmise, psühholoogilise ravi, ja vaimse tervise probleemide ennetamisega seotud küsimustes.

Meeletervise spetsialistide tegevusvaldkonnad on väga laiapõhjalised – meil töötavad töö- ja organisatsioonipsühholoogid, kliinilised psühholoogid, psühholoog-nõustajad, lisaks psühholoogid, kes spetsialiseerunud paari- ja pereteraapiale, psühhoteraapiale, ning ka vaimse tervise õed, psühhiaatrid, superviisorid, coachid, kriisinõustajad ja loovterapeut.

Kõikide teenuste terviklik pakkumus annab vaimse tervise spetsialistil võimaluse suunata pöörduja vajadusel kolleegi vastuvõtule.

Tutvuge Qvalitase vaimse tervise spetsialistidega SIIN

Vaimse tervise tugi töökeskkonnas

Suur osa meie teenustest on suunatud ärikliendile ehk tööandjale, kellele pakume loogilist tervikut. Kuna töötaja vaimne tervis on uue väärtuse loomisel väga oluline, on jätkusuutlikum ja säästlikum tegeleda töötajate vaimse tervise hoidmisega süstemaatiliselt. Teenuste hulka kuuluvad nõustamisteenused, koolitused, ja töökeskkonna kaardistusteenused.

Kõige tähtsam tööandjale ja töötajale on töö- ja organisatsioonipsühholoogi olemasolu – meie selle valdkonna inimesed on põhjaliku väljaõppe läbinud spetsialistid, kes keskenduvad igapäevatöös just töökeskkonnaga seonduvatele küsimustele.

Töö- ja organisatsioonipsühholoogia on rakendusteadus, mis uurib töötaja ja töö vastastikmõjusid nii individuaalsel, grupi kui organisatsiooni tasandil eesmärgiga tõsta töö efektiivsust ning toetada töötaja (vaimset) tervist ja tööelu kvaliteeti.

Tänases töökeskkonnas on suur osakaal vaimsel tööl ning muutuv keskkond nõuab töötajalt kohanemist uute olukordade ja tingimustega. See kõik tekitab pingeid.

Mõistagi mõjutavad töötaja vaimset tervist erinevad tegurid ning viibides tööl suure osa päevast, omavad töötingimused ja psühhosotsiaalne töökeskkond töötaja tervisele olulist mõju.

Töö- ja organisatsioonipsühholoogi vastuvõtt on töötajale suurepärane võimalus ning sageli ka ennetav meede, sest tihtipeale leitakse probleemile juba rohujuuretasandil lahendus või leevendus ning ei ole tarvis tõsisemat sekkumist, nt kliinilise psühholoogi või ka psühhiaatri näol.

Vaimse tervise teenusele broneerimine

Koos liigume tugevama vaimse tervise suunas töökeskkonnas ja kodus. Meie vaimse tervise spetsialistid on koondunud Tallinnas asuvasse Ülemiste linnakusse, meie uus keskus asub aadressil Lõõtsa tn 5. Pöörduja leiab meid Lõõtsa keskuse 3. korruselt. Vastuvõtte viime läbi nii Vaimse Tervise Keskuses kohapeal kui videosilla vahendusel.

Tunned raskusi keskendumisel ja sihtide seadmisel?

Koged stressi kuhjumisest tingitud läbipõlemist?

Tajud end olevat ärev või tujutu, miski ei paku huvi?

Oled keset keerulisi elusündmusi või probleemseid suhteid?

Mõtetes on mõni küsimus, millele vastust justkui ei leidu?

Ka ühe “jah” vastuse puhul soovitame pöörduda vaimse tervise õe vastuvõtule, et saada esmased eneseabi juhised. Vajadusel suuname edasi sobiva spetsialisti juurde. Vastuvõtule registreerumiseks kasutage Qvalitase broneerimissüsteemi, valimaks sobiv kontakt- või kaugvastuvõtu teenus.

Kui sobivat teenust või spetsialisti broneerimissüsteemist ei leia, siis palume pöörduda telefonitsi +372 566 768 48 või info@meeletervis.ee

Meeletervise aja- ja nimelugu

Qvalitas omandas täisosaluse töökeskkonna vaimse tervise toetamise teenuseid pakkuvast ettevõttest Meeletervis, millega loome patsientidele võimaluse saada terviklikku tervishoiuteenust, mis arvestaks paremini üha kasvava nõudlusega vaimse tervisega seotud abi järele. Loe edasi pressiteadet täismahus.

Mis on meel?

Kui püüda defineerida meelt, võiks öelda, et see on kujutletav organ meie peas. Sellest, mille tarbeks on eestlaste esivanemad sellise mõiste leiutanud, annab lähemat aimu keel ja selles talletunud püsiväljendid.

Kõigepealt on meelt vaja selleks, et olla täie teadvuse juures (väljend meelemärkusele tulema), samas on meel meie naudingukompass, mis ütleb, kas miski on vastumeelt või meelepärane?).

Selleks, et meeldivat ja ebameeldivat täpsemini eristada ja nüansse tajuda, on meil koguni viis meeltnägemis-, kuulmis-, maitsmis-, haistmis– ja kompimismeel.

Ene Vainik, PhD
Eesti Keele Instituudi vanemteadur ja -leksikograaf

Töötervishoiuteenuste majandustegevusteade STV000029 (tööpsühholoogiateenused).

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.