Töökeskkonna teenused

Töötajate tervislik seisund võib oluliselt mõjutada nende töövõimet ja ettevõtluse kasumit. Meie töökeskkonnainsenerid aitavad hinnata ja analüüsida ettevõtte töökeskkonna võimalikku mõju töötajate tervisele ja soovitada tervisekahjustuste ennetamiseks sobivaid lahendusi. Sellega kaasneb nõustamine õigusnõuete osas ning koostöö vajalike toimingute sooritamiseks ja dokumentatsiooni koostamiseks.

Töökeskkonna audit

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning määruste nõuete täitmine tagab kindlustunde, et olulisemad töötaja tervist mõjutada võivad asjaolud on kontrolli all.

Teame olulisemaid nõudeid ja oskame hinnata, kas ettevõttes on need piisavalt täidetud. Anname asjakohaseid ja mõistlikke soovitusi täiendavateks tegevusteks.

Töökeskkonna riskianalüüs ja ohutegurite mõõtmine

Töökeskkonna riskianalüüs toimub koostöös teie ettevõtte spetsialistide ja töötajatega, võttes arvesse teie ettevõtte kogemusi, vajadusi ja võimalusi.

Riskianalüüsi käigus analüüsitakse olemasolevaid ennetusmeetmeid ja nende kasutamist, mille tulemusena sõnastatakse töökeskkonna ohutegurid, ning hinnatakse nende terviseriski suurust.

Vastavalt vajadusele saame olukorra objektiivsemaks hindamiseks kasutada mõõtmisi olulisemates mõõtevaldkondades. Meil on EAK poolt akrediteeritud katselabor L088.

 • valgustustihedus ja selle ühtlus;
 • sisekliima (õhu temperatuur ja suhteline niiskus);
 • müratase A- ja C-skaalas ning müra sagedusanalüüs (sh päevase kokkupuutetaseme arvutamine);
 • tolmusisaldus õhus;
 • kohtvibratsioonikiirendus (käsitööriistade kasutamisel).

Lisaks sellele saame akrediteeringuta mõõta õhu liikumiskiirust, üldvibratsioonikiirendust, madalsageduslike elektromagnetväljade (20 Hz… 2000 Hz) tugevust ning magnetvoo tihedust ja õhu CO2-sisaldust.

Vajadusel saame kasutada koostööd teiste akrediteeritud mõõtelaboritega kõigis Eestis olemasolevates mõõtevaldkondades, et rahuldada teie kõige mitmekesisemad mõõtevajadused.

Töökeskkonna riskianalüüsi lõpptulemusena nõustame teid võimalike ennetusabinõude planeerimisel.

Töökeskkonna ergonoomika

Ergonoomika põhimõtete realiseerimine aitab lisaks tervise parenemisele ja töövõime kasvule muuta töö tõhusamaks ning töötajatele mugavamaks. Terved, võimekad ja rahulolevad töötajad aitavad saavutada parimaid tulemusi.

Omame kogemust töökohtade ja tööviiside ergonoomilisuse hindamiseks ning ergonoomilise töötamise juhendite koostamiseks.

Anname soovitusi töökohtade ergonoomiliseks kujundamiseks, kasutamiseks ja vajadusel ümberkujundamiseks.

  Telli Teenus

  Teenuse tellimiseks ja lisainfo saamiseks pöörduge läbi kontaktvormi meie kliendihalduri poole

  NB! Vorm ei ole sobilik tundlike andmete sh terviseandmete edastamiseks.

  Internet Explorer Icon

  NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.