Töökeskkonna kaardistusteenused

Töökeskkonnas esinevate stressorite ehk ohutegurite kaardistuseks pakume erinevaid teenuseid. 2019. aasta alguses kehtima hakanud muudatused Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduses määratlevad psühhosotsiaalsete ohutegurite mõiste ja kohustavad tööandjat psühhosotsiaalsetest ohuteguritest tulenevate tervisekahjude ennetamiseks rakendama abinõusid (TTOS § 9).

Psühhosotsiaalsed ohutegurid

Psühhosotsiaalsed ohutegurid on juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud asjaolud, mis võivad põhjustada töötajale psühholoogilise või füüsilise tervise kahju. Positiivse organisatsiooni psühhokliimna loomine ja hoidmine innustab töötajaid parematele töötulemustele ning mõjub hästi ettevõtte mainele laiemalt.

Töökeskkonnas esinevad psühhosotsiaalsed ohutegurid:

 • Toetus kolleegide ja juhi poolt
 • Arenguvõimalused
 • Töötempo
 • Töövägivald ja -kiusamine
 • Tööülesannete selgus
 • Töökorraldus
 • Suhted kollektiivis
 • Pikaaegne üksinda töötamine
 • Töökoormus
 • Töö mitmekesisus
Psühhosotsiaalsete ohutegurite kaardistuseks pakume järgmisi võimalusi
 1. Tööstressi ja läbipõlemise kaardistamine
 2. Tööressursside- ja -nõudmiste kaardistamine
 3. Töökeskkonna psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine
 4. Organisatsiooni psühhokliima uuring
Tööstressi ja läbipõlemise kaardistamine

Töönõudmiste ja –ressursside vaheline ebakõla on tööstressi allikaks ning pikka aega lahendamata jäetud tööstress võib omakorda viia läbipõlemiseni. Tööstressi ja läbipõlemise kaardistuse fookuses on tagajärjed, ehk töönõudmiste mõju töötajate vaimsele tervisele. Kaardistuse abil saab tööandja teadmise, milline on töötajate stressi- ja läbipõlemise tase ning esmased leevendused tagajärgedele.

Loe lisaks tööstressi ja läbipõlemise kaardistuse teenusest

Tööressursside ja -nõudmiste kaardistamine

Töönõudmiste ja -ressursside kaardistuse protseduuri abil saab teadmise, milline on töötajate sobivus (või mittesobivus) töönõudmiste ja töötajate oskuste-teadmiste (ehk ressursside) vahel.

Loe lisaks tööressursside ja -nõudmiste kaardistamise teenusest.

Tervikteenus ohutegurite hindamiseks

Ohutegurite hindamise tervikteenus koosneb kolmest etapist:

 • Küsitlus
 • Rühmaintervjuud
 • Sekkumiskava

Loe lisaks ohutegurite hindamise tervikteenusest.

Psühhokliima uuring väikeettevõtetele

Organisatsiooni psühhokliima uuring on kompaktne kaardistus peamistest töökeskkonnas esinevatest psühhosotsiaalsetest ohuteguritest.

Loe lisaks psühhokliima uuringust väikeettevõtetele.

  Telli Teenus

  Teenuse tellimiseks ja lisainfo saamiseks pöörduge läbi kontaktvormi meie kliendihalduri poole

  NB! Vorm ei ole sobilik tundlike andmete sh terviseandmete edastamiseks.

  Internet Explorer Icon

  NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.