Psühhokliima uuring väikeettevõtetele

Organisatsiooni psühhokliima uuringut viivad läbi Meeletervise töö- ja organisatsioonipühholoogid koostöös organisatsiooni võtmeisikutega. Meeletervise töö- ja organisatsioonipsühholoogid on alates 2018.aastast psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamisi läbi viinud nii avalikus- kui erasektoris. Organisatsiooni psühhokliima uuring on kompaktne kaardistus peamistest töökeskkonnas esinevatest psühhosotsiaalsetest ohuteguritest. 

Uuringu protseduur sisaldab  
 • Kohtumine ettevõtte esindajatega taustainfo kogumise ja peamiste stressorite väljaselgitamise eesmärgil 
 • Rühmaintervjuude läbiviimine 
 • Sekkumiskava koostamine 
  • Sisaldab meetmeid ettevõtte psühhosotsiaalsete riskide ennetamiseks, vähendamiseks ja kontrollimiseks (nt töökorralduslikud meetmed, koolitused, supervisioonid, psühholoogilise nõustamisteenuse pakkumine töötajatele jne) ning lahenduste (nt töökorralduslikud) ja teenuste leidmine nendele töötajatele, kellel on pikaaegsele tööstressile või/ja läbipõlemisele viitavad sümptomid juba tekkinud. 

  Telli Teenus

  Teenuse tellimiseks ja lisainfo saamiseks pöörduge läbi kontaktvormi meie kliendihalduri poole

  NB! Vorm ei ole sobilik tundlike andmete sh terviseandmete edastamiseks.

  Internet Explorer Icon

  NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.