Nõustamisteenused ja hindamine

Nõustamisteenuste korraldamine ettevõttes

Kuna töötaja viibib suure osa päevast tööl, on töökeskkonnal tema tervisele suur mõju.

Põnev, väljakutseid pakkuv, aga stressirikas töö võib tekitada töötajale ülemäärast pinget ja tööstressi, mis võib aja jooksul viia läbipõlemise ja kurnatuseni ning tekitada tervisehäireid.

Pakume ärikliendile töötajate vaimse tervise hoidmiseks nõustamisteenuste paketti, mis sisaldab vaimse tervise õe vastuvõttu ja psühholoogilist nõustamist.

Nõustamisteenuste korraldamine ettevõttes  on üks lihtsamatest võimalustest, kuidas tööandja saab üles näidata hoolivust ja head tahet töötajate vaimse tervise hoidmisel ja sellest tulenevate võimalike tervisehädade ennetamisel. 

Vaimse tervise õe vastuvõtt

Vaimse tervise õde hindab ja analüüsib terviseriske, nõustab patsienti ja tema lähedasi, õpetab eneseabivõtteid, vajadusel suunab edasi teise eriala spetsialisti juurde (nt psühhiaater, psühholoog, kliiniline psühholoog, psühholoog-nõustaja, töö- ja organisatsioonipsühholoog, jt), tutvustab erinevaid teraapiaid sobiva abivõimaluse leidmiseks. 

Psühholoogi vastuvõtt

Psühholoog on erialase kõrgharidusega vaimse tervise spetsialist, kes tegeleb vaimse tervise seisundi hindamise ja nõustamisega, vaimse tervise probleemide tekke ja süvenemise ennetamisega ning psühholoogilise heaolu toetamisega.

Töö- ja organisatsioonipsühholoogi vastuvõtt

Töö- ja organisatsioonipsühholoog keskendub vaimse tervise hoidmise ja probleemide süvenemise ennetamisega seotud küsimuste käsitlemisele.

Peamised teemad, millega pöördutakse töö- ja organisatsioonipsühholoogi vastuvõtule puudutavad töökoormust ja töötamise kiirust, suhteid kollektiivis (sh negatiivsed suhted juhiga/kolleegidega, koondamine, töökiusamine jm), või enese- ja karjääriarengu küsimused. 

COPSOQ III tagasiside ja töö- ja organisatsioonipsühholoogi konsultatsioon

COPSOQ III tulemuste tagasiside teenus on töötajatele, kes enne tervisekontrolli on täitnud vaimse tervise küsimustiku.

Töö- ja organisatsioonipsühholoogi abiga saab töötaja leida sobivad personaalsed lahendused vaimse tervise hoidmiseks temale omases töökeskkonnas. 

Teenuse osutamine:

 • Vastuvõtule eelneb töö- ja organisatsioonipsühholoogi analüüs kliendi COPSOQIII tulemustest (30 minutit)
 • Analüüsile järgneb vastuvõtt kliendiga (30 minutit) – võib toimuda nii kontakt- kui kaugvastuvõtuna

Loe lisaks tervisekontrollide ning COPSOQ III vaimse tervise küsimustiku kohta.

Kliinilise psühholoogi vastuvõtt

Kliiniline psühholoog omab kliinilise psühholoogi kutset, väljaõpet nii vaimse tervise, psühholoogilise heaolu ja vastupidavuse toetamiseks kui psüühiliste erivajaduste või psüühika- ja käitumishäiretega inimeste ja nende lähedaste aitamiseks.

Kliiniline psühholoog keskendub oma töös psühholoogiliste probleemide, psüühika- ja käitumishäirete ning tervist ohustava käitumise ära tundmisele, hindamisele ja ravile, psüühikahäirete kujunemise ennetamisele.  

Psühhiaatri vastuvõtt

Psühhiaater on psüühika- ja käitumishäirete diagnoosimisele ja ravile spetsialiseerunud eriarst. Psühhiaatri esmase vastuvõtu fookuses on pöörduja vaimse tervise seisundi hindamine ja edasise ravivajaduse ning -sekkumiste planeerimine.

Kriisinõustamine

Kriisinõustamine on neile, kes on läbi elanud traumaatilise elusündmuse ja mille tulemusena on oluliselt häiritud igapäevane toimetulek.

Traumaatilisena mõjuvad eelkõige sündmused, mis oma ootamatuse ja määramatuse tõttu raskendavad toimetulekut (õnnetusse sattumine, lähedase kaotus, kuriteo ohvriks langemine, füüsiline haigus, loodusõnnetus jm).

Kriisinõustamine aitab läbi töötada tugevaid reaktsioone kriisile ning leida vajalikke ressursse kriisist väljumiseks. 

  Telli Teenus

  Teenuse tellimiseks ja lisainfo saamiseks pöörduge läbi kontaktvormi meie kliendihalduri poole

  NB! Vorm ei ole sobilik tundlike andmete sh terviseandmete edastamiseks.

  Internet Explorer Icon

  NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.