Käes on tööohutuse ja töötervishoiu päev!

28. aprillil tähistatakse ülemaailmset tööohutuse ja töötervishoiu päeva. Tähtpäev sai alguse 1989. aastal Kanadast ning selle kuulutas välja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO).

Meliva töötervishoiuarst ning peaarsti asetäitja, dr Tiina Juhansoo meenutab, et töötajate töö ohutuks muutmise reguleerimisega on Eestis tegeletud järjepidevalt alates 1999. aastast.

 „Toona võeti vastu töötervishoiu ja tööohutuse seadus, millest sai oluline nurgakivi edasisteks valdkondlikeks arenguteks.”

Arst lisab, et viimane selle seaduse muutus on loonud aluse edukamaks infovahetuseks tööandja, töötaja ja tervisealase teenuse osutaja vahel ning täpsustanud tööandja ja töötaja kohustused ja õigused.

Rääkides olulisematest arengusuundadest tuletab töötervishoiuarst meelde, et nii töötajat kui tööandjat nõustab täiendavalt ka Tööinspektsioon, korraldades infohommikuid, koolitusi ja ümarlaudu üle Eesti.

Lisaks toonitab dr Juhansoo, et viimastel aastatel on vajalikku tähelepanu hakatud osutama vaimse tervise hoidmisele.

„Mul on hea meel näha, millises suunas liigume ning et ka tänavuse tööohutuse ja töötervishoiu päeva raames korraldatud konverentsil oli põhitähelepanu pööratud just vaimse tervise probleemidele.“

Võttes viimast arvesse meenutab arst lugejale järgmist:

Tasakaalusta töö ja eraelu

Töö ja eraelu peaksid saama ühildatud nii, et mõlemast on võimalik rõõmu tunda.

Märka kolleegi

Märka tööl oma kolleegi ja hoia häid tööalaseid suhteid – keegi meist ei sooviks olla kiusatud!

Hoia oma tervet keha

Inimene on terviklik – hea vaimne tervis eeldab, et ka kehaga on kõik korras! 

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.