• Uudised

  • Uudised

  • Uudised

  • Uudised

  • Uudised

  • Uudised

Vaimse tervise häired on Eestis töövõime vähenemise põhjustest teisel kohal ning koguni 1/3 haiguslehti võetakse vaimse tervise probleemide tõttu.

 

Esimestena Eestis võtsid Qvalitase arstid töötajate tervisekontrollide käigus kasutusele COPSOQ3 (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) nime kandva küsimustiku, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni poolt esile tõstetud ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu agentuuri poolt parimaks praktikaks tunnistatud meetod töötajate vaimse tervisega seotud terviseriskide avastamiseks ja parandamiseks.

 

„Qvalitases kasutatakse antud meetodi kõige uuemat ja tänapäevasesse töökeskkonda sobivamat COPSOQ 3 ehk küsimustiku kolmandat versiooni, mida saab rakendada kõikide töölaadide ja ettevõtete puhul, suurusest ja sektorist olenemata,“  kommenteeris Qvalitas Arstikeskuse peaarst dr Toomas Põld. Unikaalset testi on tõlgitud rohkem kui 25 keelde, mis võimaldab tulemusi ka erinevate riikide ja sektorite vahel võrrelda ning laiemaid järeldusi teha.

 

Meetodi täiustamiseks on Qvalitas koostöös Tallinna Tehnikaülikooli vanemlektori Liina Randmanni ja Meeletervise tööpsühholoogidega loonud testile ka roboti, mis interpreteerib töötaja vastuseid ning annab töötervishoiuarstile esmase ülevaate visiidile saabuva töötaja psühhosotsiaalsest seisundist. „Kõik testi läbinud töötajad saavad teada isikliku tulemuse, mis on nähtav üksnes töötervishoiu arstile. Kui piisav valim ettevõtte töötajaid on täitnud COPSOQ 3 küsimustiku, on Qvalitasel võimalik koostada töökeskkonna psühhosotsiaalsete riskide hindamine ning vajadusel nõuanded edasiseks nõustamiseks,“ lisas Põld.

 

Kuigi küsimustik on eelkõige töötervishoiu visiidile suunduvatele patsientidele ja seda saab täita iseteeninduskeskkonnas, on oluline märkida, et testi saab läbida ning töökeskkonna psühhosotsiaalseid riske hinnata ka töötervishoiu kontrolli väliselt eraldiseisva projektina.