• Tervisetõendid

 • Tervisetõendid

 • Tervisetõendid

 • Tervisetõendid

 • Tervisetõendid

 • Tervisetõendid

 • Tervisetõendid

Qvalitas Arstikeskus väljastab kõiki tervisetõendeid, mis on kooskõlas Eesti seadusandlusega, näiteks tervisetõendid autojuhiõiguste saamiseks, tööle ja õppima asumiseks või töö jätkamiseks. Osade tervisetõendite eest tasub tööandja, kuid osade tõendite eest tuleb tasuda ise. Palun uurige kindlasti enne meie juurde tulekut järele, kuidas on vastava tõendi eest tasumine teie töökohas korraldatud. Küsimuste puhul palume pöörduda meie registratuuride poole.

Oluline info II grupi mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotlejale

II grupi mootorsõidukijuhi tervisetõendit väljastame vaid Qvalitas Arstikeskust varasemalt külastanud klientidele. Visiidile tulles on vajalik, et tõendit väljastaval arstil on ligipääs kliendile mitte varem kui aasta tagasi teostatud järgmiste uuringute vastustele:

 • kliinilise vere analüüs
 • optometristi visiit
 • EKG
 • Üle 40 aastastel koormustest.

Vastused peavad olema kättesaadavad Digiloos või paberkandjal isikul kaasas.

Arstile jääb õigus soovida lisauuringuid ja tõendit mitte väljastada kui patsiendi terviseseisund ei vasta nõuetele. Lisauuringuid on võimalik teostada Qvalitases kohapeal. Uuringute hind lisandub tervisetõendi maksumusele.

Teenuse eest tuleb tasuda ka juhul, kui arsti otsusel tõendit ei väljastata.

E-Tervisetõend
 • E-tervisetõend on digitaalne tervisetõend.
 • Alates 1.04.2015 väljastatakse vaid digitaalseid tervisetõendeid.
 • Hetkel on võimalik taotleda digitaalset tervisetõendit AINULT juhilubade taotlemiseks või vahetamiseks.
Kuidas toimub tervisetõendi väljastamise protsess?

I samm: sisene patsiendiportaali

Tervisetõendi taotlemiseks on vajalik siseneda ID-kaardi või mobiil-IDga riiklikusse patsiendiportaali, mis asub aadressil www.digilugu.ee.

II samm: alusta tõendi taotlemist

Määrates tõendi kasutusalad:

 • 1) I gruppi kuuluvad A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, välja arvatud B-kategooria takso ning A- ja B-kategooria alarmsõidukite juhid, ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid;
 • 2) II gruppi kuuluvad C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid ning juhtimisõiguse taotlejate ja mootorsõidukijuhtide õpetajad.

III samm: täida tervisedeklaratsioon

Tervisedeklaratsioon on digitaalne dokument, mis sisaldab:

IV samm: kinnita ning allkirjasta

Tervisedeklaratsioon tuleb digiallkirjastada

 • Loe lisaks: Kuidas vältida digiallkirjastamise ebaõnnestumist (pdf)
 • Tervisedeklaratsiooni allkirjastamiseks on vajalik teada kas ID-kaardi või mobiili-ID PIN2-te.
 • Selle tulemusena tekib eeltäidetud ehk taotlemisel tervisetõend, mida näeb arst, kelle juurde taotleja läheb teostama vajalikku tervisekontrolli ning saama tervisetõendile otsust.

Tervisedeklaratsioon

 • Digiallkirjastatud tervisedeklaratsioon (edaspidi TD) kehtib 30 päeva.
 • Paberkandjal täidetud TD kehtib ainult ühe arstivisiidi ja taotleja peab järgmisel korral täitma TD uuesti.
 • Taotleja saab oma viimati sisestatud andmeid muuta või täiendada. Alati kehtib ainult üks, st viimane digiallkirjastatud TD.
 • TD-d saab täita kas eesti, vene või inglise keeles

LISAINFOT E-TERVISETÕENDI KOHTA E-TERVIS LEHELT www.e-tervis.ee

 

Vaata ka