Avaleht > Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus | Esmane

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus | Esmane

Õppekava nimetus

Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme koolitus

Õppekavarühm

Töötervishoid ja -kaitse

Eesmärk

Koolituse lõpuks on osaleja omandanud oskuse tegutseda vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele

Õpiväljundid

Osaleja:

 • Mõistab töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtteid ja nõudeid
 • Oskab aru saada töökeskkonnas esinevatest ohuteguritest
 • Oskab hinnata ohutegurite võimalikku mõju tervisele
 • Teab põhilisi meetmeid töökeskkonna muutmiseks tervislikumaks
Sihtgrupp, tingimused

Ettevõtete töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
 • Koolituse kogumaht on 24 tundi auditoorset tööd, millest 1 tund on praktilist tööd.
 • Koolitus toimub selleks ettenähtud ruumis.
 • Korraldaja poolt on õppematerjalide kaust.
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid

Auditoorne töö toimub kolmel päeval vastavalt kodulehel olevale kalenderplaanile.

Õppe sisu vastab Tervise- ja tööministri määrusele 22.11.2018 nr 50:

 • tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine;
 • tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine;
 • töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
 • töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas;
 • töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded;
 • esmaabi korraldus;
 • tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral;
 • tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine;
 • töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

Õppemeetoditena kasutatakse loengut, arutelu, ajurünnakut, rühmatöid.

Õppematerjalidena on kasutusel õppematerjalide kaust ning Töötervishoiu ja tööohutuse seadusandlus (www.ti.ee) ja muud soovituslikud materjalid (www.tooelu.ee).

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub õpperuumis minimaalselt 15 osalejale, kus on esitlustehnika ja muu vajalik õppetöö läbiviimiseks. Olemas juurdepääs ratastooliga.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolitus lõpeb praktilise töö kaitsmisega, mille põhjal hinnatakse õpiväljundite omandamist. Lõpetajad saavad tunnistuse.

Koolitaja

 Alar Seiler

Haridustee – TTÜ, haridusteaduse magister, 2011. a. EPA, mehhaanikainsener, 1978. a.

Teenistuskäik

Qvalitas Arstikeskus AS, tööhügieeni ja ergonoomika valdkonna juht, alates 2011 EV Sotsiaalministeerium, töökeskkonna osakonna tööelu edendamise büroo juhataja, 1998…2000

Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus

Osalemine seadusloomes Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 80 “Töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” koostamine ja kooskõlastamine.

Osalemine tööhügieeniku, ergonoomi ja tööpsühholoogi kutsestandardi koostamise töörühmas.

Koolitusasutus

Qvalitas Koolitusasutus, Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.205837

Registreeru koolitusele

Qvalitas Arstikeskus jätab endale õiguse koolituste kuupäevi muuta või tühistada koolituste mittetäituvuse korral. Muudatuste korral võtame otse ühendust.

Vali muu koolitus  NB! Vorm ei ole sobilik tundlike andmete sh terviseandmete edastamiseks.

  Qvalitas Arstikeskus, Ülemiste

  Esmane väljaõpe
  155€ + km

  Registreerimine

  Meie jaoks on oluline, et kliendid saaksid kvaliteetset ja professionaalset teenust, mille tagavad meie aastatepikkune kogemus, kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, kaasaegsed meditsiinitehnoloogiad ja head suhted koostööpartneritega

  Loe edasi
  Internet Explorer Icon

  NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.