Avaleht > Esmaabiandja koolitus | Täiendõpe

Esmaabiandja koolitus | Täiendõpe

Õppekava nimetus

Esmaabi täiendõpe

Õppevorm

Videosilla vahendusel

Õppekava maht

6 kuni 8 akadeemilist tundi auditoorset õppetööd, sealhulgas praktiline tegevus.

Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev 

Detsember 2018

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Koolituse sihtrühmaks on tööealised inimesed.

Esmaabi täiendõppe alustamise tingimuseks on viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabiandja väljaõpe 16- tunnises mahus.

Õppekava kirjeldus ja õpimeetodid
 • Õppekava hõlmab peamised teemad, mis on väljatoodud Sotsiaalministeeriumi määruses “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”, 01.01.2019.
 • Õppekava koosneb teoreetilisest ning praktilisest osast, praktiline töö moodustab 60% õppekavaga määratud õppe mahust.
 • Õppekavas kasutatakse peale klassikalise loenguvormi veel konstruktivistlikule õpikäsitusele omaseid meetodeid, simulatsioone ning rühmatöid.
 • Õppekava elluviimisel tuginetakse kogemuslikule, transformatiivsele, kollaboratiivsele, sotsiaalsele, situatiivsele ning probleemipõhisele õppimisele.

Õppekava eesmärgid

 • Tagada esmaabiandjatele vajalik ettevalmistus, mis võimaldab edukalt täita esmaabi eest vastutava isiku ülasandeid vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise seadusele;
 • Õppekava läbimise järgselt suudab õppija osutada abivajajale esmaabi;
 • Õppekava aitab inimestel jõuda selge arusaamiseni esmaabi andmise taktikast ja vajalikkusest, treenida käelisi oskusi esmaabi tegevusteks, lisada julgust tegutseda kriitilistes situatsioonides kiiresti ja adekvaatselt.

Õppekava õpiväljundid

Õpilane:

 • Omab üldisi teadmisi eelarstliku abi võimalustest;
 • Oskab rakendada esmaabi võtteid;
 • Oskab analüüsida oma tegevust ja suudab anda tegutsemisjuhiseid teistele esmaabiandjatele;
 • Suudab organiseerida kannatanu transpordi haiglasse;
 • Oskab ennast asjakohaselt väljendada ja suudab põhjendada oma tegevust erinevates kriisiolukordades;
 • Teadvustab ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ja arenguvõimalusi.
Lõpetamisel väljastav dokument

Esmaabiandja tunnistus, kehtivusaeg 3 aastat.

Õppekavas käsitletavad teemad
 • õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, abiandmise iseärasused välistingimustes, edasise tervisekahju ennetamine;
 • eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);
 • esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, uppumine, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine);
 • esmaabi äkkhaigestumise (epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;
 • esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;
 • meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 • esmaabi mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;
 • esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

Ülaltoodud teemadest antakse lühike ja kokkuvõtlik ülevaade. Õppijatele tutvustatakse esmaabi valdkonna arengut ning uuendusi algoritmides. 60% õppekava mahust kasutatakse praktiliste situatsioonide lahendamiseks.

Õppekava lõpetamise tingimused

Õppekava lõpetamiseks sooritab õppija teooria- ja praktikaeksami.

Teoreetilisi teadmisi hinnatakse testiga, praktilisi oskusi elustamis- ja traumasituatsioonide lahendamise, nendes oma tegevuse analüüsimise ja reflekteerimisega. Edukalt läbinule väljastatakse tunnistus.

Õppekava koostaja ja kuraator

Jaana Palusaar RN MA

Koolitaja

Jaana Palusaar RN MA

Haridustee ja kogemused tervishoius:

 • rakenduslik kõrgharidus õenduses;
 • õde-spetsialist intensiivravi alal;
 • erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000 a, Tallinna Kiirabi õde-brigaadijuht;
 • Terviseameti tervishoiutöötajate registris erialaks intensiivõendus, reg nr N06609.

Haridustee ja kogemused õpetamises:

 • magistrikraad haridusteadustes (andragoogika);
 • magistrikraad sotsiaalteadustes (sisejulgeolek);
 • litsenseeritud esmaabi koolitaja alates 2004.
Koolitusasutus:

Qvalitas Koolitusasutus, Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.205837

Registreeru koolitusele

Qvalitas Arstikeskus jätab endale õiguse koolituste kuupäevi muuta või tühistada koolituste mittetäituvuse korral. Muudatuste korral võtame otse ühendust.

Vali muu koolitus  NB! Vorm ei ole sobilik tundlike andmete sh terviseandmete edastamiseks.

  Qvalitas Arstikeskus, Ülemiste

  Esmaabi täiendõppe koolituskava (täiendõpe)
  65 € + km

  Registreerimine

  Meie jaoks on oluline, et kliendid saaksid kvaliteetset ja professionaalset teenust, mille tagavad meie aastatepikkune kogemus, kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, kaasaegsed meditsiinitehnoloogiad ja head suhted koostööpartneritega

  Loe edasi
  Internet Explorer Icon

  NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.