Avaleht > COVID-19 vaktsineerimine > Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni otsus

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni otsus

Kajastame Qvalitas Arstikeskuse kodulehel immunoprofülaktika ekspertkomisjoni uusi otsuseid (10.06.2021), mis on aluseks vaktsineerimise korraldusele.

  1. Jansseni vaktsiini kasutamise soovitus kodus vaktsineerimisel: Kui kodutingimustes vaktsineeritakse peale eakate, kes terviseseisundi tõttu vaktsineerimiskohta koha peale minna ei saa, ka teisi pereliikmeid, tuleb lähtuda parajasti vaktsineeritavast sihtrühmast (riskirühmadesse kuuluvad inimesed või isikud sünniaastaga 1971. a või varem)
  2. Vaktsineerimiskuuri lõpetanud inimene lugeda vaktsineerituks kuni on uusi andmeid revaktsineerimise vajaduse või uute tüvede vastase vaktsineerimise vajaduse kohta.
  3. COVID-19 haiguse läbipõdenuid vaktsineerida ühe doosiga soovitavalt 6. kuul pärast tervenemist. Seejärel lugeda vaktsineerimiskuur lõpetatuks. Ka siis, kui COVID-19 haiguse läbipõdemisest on möödunud rohkem kui 6 kuud, vaktsineerida vaid ühe doosiga pikaajalise kaitse tagamiseks. Läbipõdenutele ei ole teise doosi tegemine vajalik, samuti võib sel juhul olla vaktsiini reaktogeensus kõrgem ja esineda rohkem kõrvaltoimeid.
  4. Kui inimene haigestub 2 nädala jooksul pärast esimese vaktsiinidoosi saamist COVID-19 haigusesse, lugeda ta läbipõdenuks ning vaktsineerida ühe doosiga soovitavalt 6. kuul pärast tervenemist. Seejärel lugeda vaktsineerimiskuur lõpetatuks. Inimesele, kes on vaktsineeritud ühe doosiga ja kes haigestub COVID-19 haigusesse rohkem kui kaks nädalat pärast esimest doosi, kuid enne teise doosi saamist, ei ole vajalik teist doosi manustada ning vaktsineerimiskuuri võib lugeda lõpetatuks.
  5. Soovitada rasedatele, eriti riskirasedatele COVID-19 vastast vaktsineerimist. Rasedate vaktsineerimiseks kasutada mRNA vaktsiine kuni täiendavate andmete laekumiseni teiste vaktsiinide kasutamise kohta raseduse ajal.

Põhjendus

Rasedate vaktsineerimine on soovitatud, sest rasedatel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt ning sagedamini on kirjeldatud ka raseduse ebasoovitavat lõpet tulenevalt COVID-19 haigusest. Kliinilised uuringud COVID-19 vaktsiinide kasutamise osas rasedatel on alles käimas ja andmed on veel piiratud, kuid olemasolevate andmete põhjal ei põhjusta COVID-19 vastane vaktsineerimine spetsiifilist ohtu ei emale ega lootele.

Kuni täiendavate andmete laekumiseni teiste COVID-19 vaktsiinide osas on rasedate vaktsineerimiseks soovitav kasutada mRNA vaktsiine, mille ohutust on kinnitanud viimased uuringud1. Nendele andmetele tuginedes soovitab rasedate vaktsineerimist ka CDC.

Imetavatele emadele pole COVID-19 vastane vaktsineerimine kuidagi vastunäidustatud, vaktsineerimiseks võib kasutada kõiki Eestis kasutatavaid COVID-19 vaktsiine lähtudes nende kasutussoovitustest.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on eelkõige raske haigestumise ennetamine. Lapsed ja noored põevad üldjuhul COVID-19 haigust kergelt, kuigi teatud juhtudel võib esineda ka
raskemat haigestumist. Kindlasti võiksid end esimesel võimalusel COVID-19 vastu vaktsineerida need 12-15 aastased, kelle raviarst seda nende terviseseisundist tulenevalt
vajalikuks peab. Loe lisaks laste vaktsineerimise kohta SIIT.

Vaktsineerimisel tuleb hinnata kasu ja riski suhet, arvestades, et üle 16-aastaste puhul on kliinilistest uuringutest rohkem ohutusandmeid. Euroopa Ravimiameti
ravimiohutuse komitee üldine hinnang oli, et Comirnaty kasutamisest saadav kasu on 12- kuni 15-aastastel lastel suurem kui kaasnevad ohud, iseäranis lastel, kes tervisliku seisundi tõttu
võivad haigestuda raskekujulisse COVID-19 haigusesse.

Praegu avatud vaktsineerimiskohtades alustatakse ettevalmistustöödega, et võimaldada hiljemalt juulikuust vaktsineerimist alates 12. eluaastast. Alla 18-aastaste COVID-19 vastasel
vaktsineerimisel tuleb arvestada põhjalikuma nõustamisega. Alaealiste COVID-19 vastaseks vaktsineerimiseks nõusoleku küsimisel lähtutakse võlaõigusseadusest, mille kohaselt võib alaealist vaktsineerida üksnes tema enda nõusolekul, kui ta on võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma (võlaõigusseadus, § 766 lg 4). Alaealise vaktsineerimisel tuleb lähtuda õiguskantsleri kantselei koostatud juhisest: https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Lapspatsiendi%20teavitatud%20n%C3%B5us
olek%20%28infoleht%29.pdf


• Kui alaealine tuleb vaktsineerimisele koos vanema(te)ga, siis võib eeldada, et nii alaealine kui tema vanem(ad) on vaktsineerimisega nõus ning alaealise kaalutlusvõimet hindama ei pea
(vt juhise punkt 10);
• Kui alaealine tuleb vaktsineerimisele üksi, siis peab TTO hindama tema kaalutlusvõimet.

Kui alaealine on TTO hinnangul võimeline poolt ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma, võib vaktsineerimise läbi viia alaealise teavitatud nõusoleku alusel (isegi juhul, kui vanemad
või seaduslik esindaja on vaktsineerimise vastu).

Uuringud COVID-19 vaktsiinide kombineerimise osas on käimas. Esialgsetel andmetel võib kahedoosilise vaktsineerimisskeemi puhul kahe erineva tootja vaktsiinide kasutamisel kujuneda hea immuunvastus, kuid võib esineda rohkem süstijärgseid kõrvaltoimeid.

Parima kaitse COVID-19 haiguse vastu annab lõpetatud vaktsiinikuur. Vaatamata esialgsetele tulemustele kombineeritud skeemide kasutamisest, ei ole Eestis mRNA vaktsiinikoguste
piiratuse tõttu lähiajal võimalik kombineeritud skeemi laiemalt kasutusele võtta. Üldjuhul tuleb vaktsiinikuur lõpetada sama vaktsiiniga, millega seda alustati.

Inimestel, kellel on tekkinud Vaxzevria esimese doosi järgselt tõsised kõrvaltoimed või on teise doosi manustamine Vaxzevriaga arsti hinnangul muul põhjusel vastunäidustatud, ei tohiks jääda vaktsiinikuur
lõpetamata. Arsti otsusel võib põhjendatud juhtudel Vaxzevriaga alustatud vaktsiinikuuri teise doosi teha mRNA vaktsiiniga, kui see on korralduslikult võimalik

COVID-19 vaktsiinide kahe doosil vaheliste intervallide soovitused:

VAKTSIINVANUSELISED SOOVITUSED EESTISKAHE DOOSI
VAHELINE INTERVALL
Comirnaty (Pfizer/BioNTech)12+6 nädalat*
COVID-19 Vaccine Moderna18+28 päeva
Vaxzevria (AstraZeneca)50+ (k.a)*12 nädalat
COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson)18+1-doosiline vaktsiin

Meie jaoks on oluline, et kliendid saaksid kvaliteetset ja professionaalset teenust, mille tagavad meie aastatepikkune kogemus, kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, kaasaegsed meditsiinitehnoloogiad ja head suhted koostööpartneritega

Loe edasi
Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.