Avaleht > COVID-19 vaktsineerimine > COVID-19 Vaccine Janssen

COVID-19 Vaccine Janssen

Tarneraskuste tõttu hetkel Jansseni vaktsiini ei ole.

COVID-19 Vaccine Janssen on vaktsiin, mida kasutatakse SARS-CoV-2 viiruse poolt põhjustatud COVID-19 ennetamiseks.

COVID-19 Vaccine Janssen’it manustatakse 18-aastastele ja vanematele täiskasvanutele.

Vaktsiini toimel hakkab immuunsüsteem (keha loomulik kaitsemehhanism) tootma antikehasid ja spetsiifilisi vere valgeliblesid, mis võitlevad viirusega, andes kaitse COVID-19 vastu. Ükski selle vaktsiini koostisosa ei saa põhjustada COVID-19.

Teile ei tohi vaktsiini manustada kui olete toimeaine või selle vaktsiini mis tahes teiste koostisosade suhtes allergiline.

Toimeaine on SARS-CoV-2 ogavalgu glükoproteiini* kodeeriv 26. tüüpi adenoviirus (Ad26.COV2-S), vähemalt 8,92 log10 infektsioosset ühikut (Inf.U) igas 0,5 ml annuses. * Toodetud rekombinantse DNA tehnoloogia abil PER.C6 TetR rakuliinis. See ravimpreparaat sisaldab geneetiliselt muundatud organisme (GMO-d).

Teised koostisosad (abiained) on hüdroksüpropüülbetadeks (HBCD), sidrunhappe monohüdraat, etanool, vesinikkloriidhape, polüsorbaat-80, naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid, trinaatriumtsitraatdihüdraat, süstevesi.

COVID-19 Vaccine Janssen sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi 0,5 ml annuses, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

COVID-19 Vaccine Janssen sisaldab etanooli

Ravim sisaldab 2 mg alkoholi (etanool) ühes 0,5 ml annuses. Etanooli sisaldus selles ravimis on väiksem kui 1 ml-s õlles või veinis. Väike kogus alkoholi selles ravimis ei oma märkimisväärset toimet

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

Enne COVID-19 Vaccine Janssen’i manustamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

  • kui teil on kunagi olnud raske allergiline reaktsioon pärast mis tahes teise vaktsiini süstimist,
  • kui te olete kunagi minestanud pärast mis tahes nõelaga süste saamist,
  • kui teil on raske infektsioon kõrge palavikuga (üle 38 °C). Teid võib siiski vaktsineerida, kui teil on kerge palavik või ülemiste hingamisteede infektsioon, nt külmetushaigus,
  • kui teil on probleeme veritsuste või verevalumitega või kui te kasutate antikoagulante (ravimid verehüüvete tekke ennetamiseks),
  • kui teie immuunsüsteem ei toimi hästi (immuunpuudulikkus) või kui te võtate ravimeid, mis nõrgestavad immuunsüsteemi (nt suurtes annustes kortikosteroidid, immunosupressandid või vähiravimid).

Nagu mis tahes vaktsiinide puhul, ei pruugi vaktsineerimine COVID-19 Vaccine Janssen’iga anda täielikku kaitset kõigile, kes seda saavad. Ei ole teada, kui kaua te olete kaitstud.

LAPSED JA NOORUKID

COVID-19 Vaccine Janssen’it ei ole soovitatav kasutada alla 18-aastastel lastel. Hetkel ei ole piisavalt teavet COVID-19 Vaccine Janssen’i kasutamise kohta lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

MUUD RAVIMID JA COVID-19 VACCINE JANSSEN

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid või vaktsiine.

RASEDUS JA IMETAMINE

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle vaktsiini saamist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

AUTOJUHTIMINE JA MASINATEGA TÖÖTAMINE

Mõned lõigus 4 („Võimalikud kõrvaltoimed“) loetletud COVID-19 Vaccine Janssen’i kõrvaltoimed võivad ajutiselt mõjutada teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Enne kui juhite autot või töötate masinatega, oodake kuni need toimed on möödunud.

Rohkem infot COVID-19 vaktsiinide kohta leiate Ravimiameti lehelt: Covid-19 vaktsiinid ja teised ravimid | Ravimiamet

Meie jaoks on oluline, et kliendid saaksid kvaliteetset ja professionaalset teenust, mille tagavad meie aastatepikkune kogemus, kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, kaasaegsed meditsiinitehnoloogiad ja head suhted koostööpartneritega

Loe edasi
Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.